تماس با ما

آدرس : تهران ، فرشته، خیابان مریم شرقی ، کوچه امین، ساختمان SMP Complex طبقه سوم ، واحد B3

دکتر مریم ولائی
Dr.m.valaei
ویکتوری دنتال کِر
fereshteh.victory.dental
۰۲۱ - ۲۶۲۹۵۴۶۶
۰۹۱۲ - ۸۶۹۷۰۰۵
۰۹۹۰ - ۳۰۳۰ ۴۰۱