news victory

هالوین با طعم دندان‌پزشکی

By October 30, 2020 No Comments

تهیه کدوی هالووین یکی از بخش‌های ویژه جشن هالوین است. طبیعتا همه تلاش می‌کنند در آراستن کدوی هالوین خود خلاقیت به خرح دهند. دندان‌پزشکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با یک جستجوی ساده از اینترنت تصاویر زیادی از کدوهایی می‌بینیم که دارای دندان هستند یا نشانه‌هایی از درمان‌ها و ابزار دندان‌پزشکی را روی خود دارند. برخی از این کدوها شمایل خشنی دارند اما بیشتر آنها نکته طنزی در خود دارند و تماشایشان ممکن است لبخند کوچکی روی لب‌های مخاطب بیاورد.

نمونه‌هایی از کدوهای هالوین دندان‌پزشکان را در ادامه با شما به اشتراک می‌گذاریم:

تهیه کدوی هالووین یکی از بخش‌های ویژه جشن هالوین است. طبیعتا همه تلاش می‌کنند در آراستن کدوی هالوین خود خلاقیت به خرح دهند. دندان‌پزشکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با یک جستجوی ساده از اینترنت تصاویر زیادی از کدوهایی می‌بینیم که دارای دندان هستند یا نشانه‌هایی از درمان‌ها و ابزار دندان‌پزشکی را روی خود …

Our Whatsapp