news victoryتازه ها

مشاوره در مورد یک بیمار مبتلا به تحلیل سریع و پیشرونده ریشه‌ها

By December 21, 2020 No Comments

دکتر پگاه مسنن مظفری، دانشیار بیماریهای دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد

مخاطبان این مطلب دندان‌پزشکان و دانشجویان دندان‌پزشکی هستند
مشاوره در مورد یک بیمار مبتلا به تحلیل سریع و پیشرونده ریشه ها طی مدت سه ماه بهانه ای شد تا با مشاوره با همکاران و مراجعه به منابع معتبر به گرد آوری متن حاضر در این باره بپردازم . فطعا این لیست کامل نیست و از نظرات و مستندات تکمیلی استقبال مینمایم .

تصویر حاضر مربوط به بیمار مذکور است که خانمی ۴۱ ساله و مبتلا به بیماری صرع کنترل شده از سن ۱۴ سالگی با سابقه مصرف پریمیدون،کاربامازپین، فنوباربیتال و فولیک اسید، آلرژی و اگزما و سینوزیت آلرژیک و استرس زیاد بدلیل مراقبت از بیمار میباشد فاصله دو رادیوگرافی حدود ۴ماه است.

روی تصویر کلیک کنید تا آن را بزرگ‌تر ببینید

علل تحلیل مهاجم و پیشرونده ریشه ها:
در این نوشتار به معرفی اجمالی علل احتمالی تحلیل سریع و پیشرونده ریشه ها Multiple idiopathic cervical root resorption:MICRRمیپردازیم
بیشتر مدنظر ما تحلیل سرویکالی است هر چند برخی موارد بیشتر در تحلیل های میانی ریشه یا تحلیل آپیکال دیده میشود

علل موضعی:
• فشارهای اکلوزالی ( براکسیسم ، اختلالات نورولوژیک مانند صرع )و مکانیکی (کیست ،تومور ،دندان نهفته و نیروهای ارتودنسی )
• انجام درمانهای پریودنتال( جرم گیری و جراحی پریودنتال )
• ترومای شیمیایی (انواع سموم ، دهانشویه های دست پیچ عطاری ها بخصوص انواع دمنوش های داغ که ممکن است اسیدی باشند و بی رویه مصرف شوند ، سر وکار داشتن زیاد با بخارات شیمیایی مثل مواد ضدعفونی کننده آزاد کننده کلر و اسیدی -بخصوص در افراد وسواسی )
• وجود نقص در محل اتصال سمان و مینا ( شایعترینش عدم پوشش ددنتین با سمان و مینا در محل CEJ )
• التهاب پری آپیکال ( بدنبال ضایعه پالپی )
• عفونتهای باکتریال و قارچی غیرمعمول بویژه در شیار لثه( مانند اکتینومایکوز – شواهدی از توقف سیر تحلیل با تجویز آموکسیسیلین و مترونیدازول وجود دارد)
• گرفت استخوان
• کاشت مجدد دندان خارج شده از ساکت
• غفونت ویرال ( در علل لوکال غفونتهای ویرال در گیر کننده عصب میتوانند بصورت موضغی سبب تحلیل ریشه شوند )
• تهوع زیاد ( اختلالات هورمونی یا گوارشی )
• خشکی دهان
• بدخیمی

علل سیستمیک:
• اختلالات هورمونی و یونی ( بهتر است پنل کامل هورمونی درخواست شود .مطالعاتی دال برارتباط اختلالات پاراتیرویید ،تیرویید ،افزایش سطح کلسیم ، افزایش ویتامین د ( زیرا در گربه ها افزایش ویتامین دی با تحلیل خارجی همراه بوده است)،هورمونهای جنسی و…. و MICRR وجود دارد .
• اختلالات دیگر در خون و ادرار(بیوشیمیایی و ایمونولوژیک: در برخی مقالات igG ،igM ،igA ،CRP و,cd3, ,cd4 ,cd8 ,cd19 , بررسی شده و در رنج نرمال نبوده است و اسیدوز با MICRR مرتبط بوده است)
• عفونتهای ویرال (هرپس ،زوستر ، ویروس های حمله کننده به عصب ، سیتومگال، و شاید کرونا ؟؟؟)و بررسی آنتیبادی های مربوطه در صورت امکان، شواهد بیماریهای ویرال در کودکی
• اختلالات نورولوژیک : شواهد ارتباط Multiple sclerosis:MS و MICRR دیده شده است
• بیماریهای متابولیک استخوان : شواهد شروع بیماری پاژه (تحلیل میتواند اولین علامت باشد )یا سایر بیماریهای متابولیک استخوان ( حتی برخی تحلیل خارجی را نوعی فیبروز دیسپلازی خفیف میدانند) و بیماریهای نادر تر مانند hemifacial atrophy (Perry–Romberg syndrome), osteogenesis imperfecta, Paget’s disease, hyperparathyroidism, Papillon–Lefevre syndrome, hypophosphatemia, و MICRR دیده شده است .
• اختلالات دندانی مانند : dentinogenesis imperfecta, amelogenesis imperfecta, dentinal dysplasia, and odontodysplasia.
• بررسی انواع هپاتیت( ویرال و غیر ویرال ) و سایر بیماریهای کبدی
• بیماریهای کلیوی
• مصرف دارو ها : ( مثلا مصرف فنوباربیتال میتواند اختلال در متابولیسم کلسیم ایجاد نماید و شواهدی از ارتباط MICRR و بیسفسفونات ها و بخصوص دنوزوماب وجود دارد.مصرف کورتیکواسترویید ها بعنوان یک علت پیشنهاد شده
• بیماریهای اتوایمیون
• سرو کار داشتن با حیوانات خانگی( بویژه گربه و مدفوع گربه که در یک مقاله ارتباطاتی بین MICRR و گربه دیده شده است
• ژنتیک ( نوع خاصی از هموزیگوت های اینترلوکین یک بتا مستعد تحلیل ریشه هستند)
• سابقه استیون جانسون : بخصوص در مصرف کنندگان مزمن دارو
• رژیم غذایی؟؟

اقدامات تشخیصی پیشنهادی علاوه بر بررسی موارد بالا تهیه CBCT و بیوپسی بافت گرانوله اطراف دندان‌ها میباشد

نظرات خود را با من در میان بگذارید
تلگرام :@Pegah_Mosannen
ایمیل : Pegah.mosannen@gmail.com
اینستاگرام :Pegah.Mosannen.Mozafari
تاریخ انتشار آبان ۱۳۹۹

منابع:
• Chen, X., X. Yu, K. Yan, S. Liu, Z. Sun and S. Li (2020). “Multiple idiopathic cervical root resorption involving all permanent teeth.” Australian Endodontic Journal.
• Jiang, Y.-H., Y. Lin, J. Ge, J.-W. Zheng, L. Zhang and C.-Y. Zhang (2014). “Multiple idiopathic cervical root resorptions: report of one case with 8 teeth involved successively.” International journal of clinical and experimental medicine 7(4): 1155.
• Kesary, S. P. R., A. K. Mengji, U. S. Yaga and P. Panta (2014). “An unusual case of idiopathic multiple invasive cervical resorption.” Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology 26(2): 229.
• Kjær, I., C. Strøm and N. Worsaae (2012). “Regional aggressive root resorption caused by neuronal virus infection.” Case Reports in Dentistry 2012.
• Nevil, B., D. Damm, C. Allen and A. Chi (2016). Oral and Maxillofacial Pathology 4th ed. philadelphia: WB, Elsevier. co.
• Rotondi, O., P. Waldon and S. G. Kim (2020). “The Disease Process, Diagnosis and Treatment of Invasive Cervical Resorption: A Review.” Dentistry Journal 8(3): 64.
• Von Arx, T., P. Schawalder, M. Ackermann and D. D. Bosshardt (2009). “Human and feline invasive cervical resorptions: the missing link?—Presentation of four cases.” Journal of endodontics 35(6): 904-913.
نظرات همکاران متخصص (Expert Panel)

دکتر پگاه مسنن مظفری، دانشیار بیماریهای دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد مخاطبان این مطلب دندان‌پزشکان و دانشجویان دندان‌پزشکی هستند مشاوره در مورد یک بیمار مبتلا به تحلیل سریع و پیشرونده ریشه ها طی مدت سه ماه بهانه ای شد تا با مشاوره با همکاران و مراجعه به منابع معتبر به گرد آوری متن …

Our Whatsapp