news victoryتازه ها

۳دندانپزشکان ایرانی در فهرست دانشمندان ۲٪ برتر جهان

By December 24, 2020 No Comments

براساس انتشارات ارجاعی پایگاه داده های علمی Scopus و توسط محققان دانشگاه استنفورد، فهرست دانشمندان ۲% برتر جهان در تاریخ ۱۶ اکتبر سال جاری میلادی در مجله Plos Biology منتشر شد. این لیست شامل حدود ۱۶۰ هزار دانشمند (۱۵۹۶۸۳ نفر) و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی شده است.

بر این اساس سه نفر از دندانپزشکان ایرانی به نام های دکتر سعید عسگری، دکتر زاهد محمدی و دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی در فهرست دانشمندان ۲% برتر دنیا قرار گرفته اند که دو نفر اول از مرکز تحقیقات اندودانتیکس، پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نفر سوم از دانشگاه بقیه الله می باشد.

گفتنی است که نام ۴۳۳ دانشمند ایرانی در این لیست به چشم می خورد (۲۷/۰درصد)، تعداد ۱۱۶۱ نفر از این لیست را دندانپزشکان به خود اختصاص داده اند (۷/۰ درصد). بیش از نیمی از این دندانپزشکان را دانشمندانی تشکیل می دهند که در دانشگاه های امریکا و انگلستان به فعالیت اشتغال دارند. از کشور ترکیه به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در این لیست هیچ دندانپزشکی حضور ندارد اما در عین حال در این لیست ۷ نفر از کشور عربستان حضور دارند که اکثریت آنها عرب نیستند.

دکتر سعید عسگری
دکتر زاهد محمدی
دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی

براساس انتشارات ارجاعی پایگاه داده های علمی Scopus و توسط محققان دانشگاه استنفورد، فهرست دانشمندان ۲% برتر جهان در تاریخ ۱۶ اکتبر سال جاری میلادی در مجله Plos Biology منتشر شد. این لیست شامل حدود ۱۶۰ هزار دانشمند (۱۵۹۶۸۳ نفر) و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص های استنادی استاندارد …

Our Whatsapp