news victoryتازه ها

وعده توزیع تست تشخیص سریع کرونا در مطب‌های دندانپزشکی

By February 21, 2021 No Comments

دکتر جعفر صادق تبریزی رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: صمیم گرفته شد کیت‌های تشخیص سریع کرونا در اختیار مطب‌های پزشکان عمومی، متخصصان داخلی، عفونی، ریه و دندان پزشکان قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد ما برای هزینه تست سریع تشخیص کرونا ۱۰ هزار تومان است . شرکت‌ها در حال حاضر هر کیت تشخیص سریع کرونا را ۹۰ هزار تومان به بخش دولتی می‌فروشند، اما تلاش می‌کنیم در قیمت این کیت‌ها تخفیف بگیریم. احتمال دارد که قیمت هر کیت حدود ۶۰ هزار تومان برای بخش خصوصی تمام شود و ۱۰ هزار تومان هم دستمزد نمونه برداری خواهد بود.

دکتر جعفر صادق تبریزی رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: صمیم گرفته شد کیت‌های تشخیص سریع کرونا در اختیار مطب‌های پزشکان عمومی، متخصصان داخلی، عفونی، ریه و دندان پزشکان قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد ما برای هزینه تست سریع تشخیص کرونا ۱۰ هزار تومان است . شرکت‌ها در حال حاضر هر …

Our Whatsapp