news victoryتازه ها

ابلاغ تعرفه‌های دندان‌پزشکی توسط هیات دولت

By April 14, 2021 No Comments

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ تعرفه خدمات دندانپزشکی را ابلاغ کرد.
این تعرفه‌گذاری به پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و تایید بودجه و شورای عالی بیمه انجام و تصویب شده است.

در فایل زیر می‌توانید تعرفه‌های خدمات دندان‌پزشکی با با اعمال ضرایب جزء فنی و حرفه‌ای و مواد سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را مشاهده کنید

دانلود کنید

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ تعرفه خدمات دندانپزشکی را ابلاغ کرد. این تعرفه‌گذاری به پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و تایید بودجه و شورای عالی بیمه انجام و تصویب شده است. در فایل زیر می‌توانید تعرفه‌های …

Our Whatsapp