news victoryتازه ها

در قبال بیماران دندان‌پزشکی که به تازگی از کلینیک من رفته است چه تعهد اخلاقی دارم؟

By April 29, 2021 No Comments

گاهِ اخلاق*: ۱۶

پاسخ به چالش‌های اخلاقی دندانپزشکی توسط شورای اخلاق، امور قضایی و آئین‌نامه انجمن دندان‌پزشکی آمریکا
ترجمه و تنظیم متن توسط گروه رسانه‌ای دندانه
آرشیو مقالات گاه اخلاق

سؤال: به تازگی قراردادم را با یکی از دندان‌پزشکانی که ۲۰ سال تحت استخدام من بود خاتمه دادم. او یک مطب با فاصله کمی از کلینیک ما تأسیس کرده است. حالا از این بابت نگران هستم که اگر بیمارانش بفهمند رفته، همگی به مطب جدید او بروند. رویکرد من از نظر اخلاقی در این زمینه چه می‌تواند باشد؟

پاسخ: در این مورد شما باید دو رویکرد قانونی و اخلاقی را مد نظر قرار دهید. از نظر قانونی برخی مواردی که شما و دندان‌پزشکی که قبلاً در استخدام شما بوده باید به آن توجه کنید، شامل انتقال دادن سوابق بیماران، آگاه کردن بیماران، احتمال تداخل در روابط تجاری یا امور قراردادی هستند. در این زمینه شما باید با یک وکیل که به قوانین محلی مربوط به مطب‌های دندان‌پزشکی و قانون استخدام آگاه است مشورت کنید.

اصل «خودمختاری بیمار» می‌گوید: «دندان‌پزشک وظیفه دارد به حقوق بیمار در زمینه تصمیم‌گیری برای خود و حفظ حریم خصوصی احترام بگذارد.» نظریه مشورتی که به «سوابق بیمار» اشاره دارد می‌گوید:

«دندان‌پزشک از نظر اخلاقی وظیفه دارد در صورت درخواست بیمار یا دندان‌پزشک جدید او، به‌صورت رایگان یا با هزینه کم سوابق بیمار یا کپی آن‌ها را که در درمان‌های بعدی مورد نیاز خواهند بود ارائه دهد. این تعهد اخلاقی چه بیمار هزینه درمان خود را کامل پرداخت کرده و چه بدهکار باشد پابرجاست.»

اصول «صداقت» و «انصاف» اعضاء جامعه دندان‌پزشکی را مجاب به تعامل صادقانه و منصفانه می‌کند. سعی کنید خود را به جای بیمار یا دندان‌پزشکی که در مطب شما کار می‌کرده بگذارید و صادقانه به سؤالات زیر پاسخ دهید:

  • آیا منصفانه و صادقانه است برای بیماران وقت جدید بگذارید و بگویید دندان‌پزشک سابق هنوز هم در مطب شما هست و آن‌ها را درمان می‌کند؟
  • آیا منصفانه و صادقانه است که نام دندان‌پزشک سابق را بر روی سربرگ‌ها و ابزار تبلیغاتی باقی بگذارید؟
  • آیا منصفانه است در فرستادن سوابق بیمار تأخیر کنید و آیا این کار سبب می‌شود درمان مورد نیاز او توسط دندان‌پزشکی که پیش از این در مطب شما کار می‌کرده با تأخیر مواجه شود؟
  • آیا شما حق دارید بیمار را مجبور کنید تحت درمان یک دندان‌پزشک یا مطب خاص قرار گیرد؟

در راستای کاهش «منیت»، همیشه به یاد داشته باشید این بیماران هستند که می‌توانند بگویند: «این شخص دندان‌پزشک من است» و برعکس آن، یعنی اینکه دندان‌پزشک بگوید: «این شخص بیمار من است» نباید اتفاق بیفتد. این جمله می‌تواند خط مشی ما را تعیین کند.

بندهای ضد رقابتی به وفور در قراردادهای دندان‌پزشکان مشاهده می‌شود. آن‌ها می‌توانند کارفرما را از آثار مخرب اقتصادی ترک کارکنان مصون بدارند و به‌طور کل مراجع قضایی آن‌ها را تا حد معقولی که مانع کسب درآمد کارکنان سابق نشود اجرایی می‌کنند.

*«گاهِ اخلاق» توسط اعضاء شورای اخلاق، امور قضایی و آئین‌نامه انجمن دندان‌پزشکی آمریکا با همکاری ژورنال این انجمن تهیه شده است.

گاهِ اخلاق*: ۱۶ پاسخ به چالش‌های اخلاقی دندانپزشکی توسط شورای اخلاق، امور قضایی و آئین‌نامه انجمن دندان‌پزشکی آمریکا ترجمه و تنظیم متن توسط گروه رسانه‌ای دندانه آرشیو مقالات گاه اخلاق سؤال: به تازگی قراردادم را با یکی از دندان‌پزشکانی که ۲۰ سال تحت استخدام من بود خاتمه دادم. او یک مطب با فاصله کمی از …

Our Whatsapp