news victoryتازه ها

آیا پیشنهاد مشوق‌های مالی به کارکنان برای متقاعد کردن بیماران به پذیرفتن درمان‌ها خاص، کاری اخلاقی است؟

By May 1, 2021 No Comments

گاهِ اخلاق: ۱۷

پاسخ به چالش‌های اخلاقی دندانپزشکی توسط شورای اخلاق، امور قضایی و آئین‌نامه انجمن دندان‌پزشکی آمریکا
ترجمه و تنظیم متن توسط گروه رسانه‌ای دندانه

آرشیو مقالات گاه اخلاق

سؤال: من دوست دارم درآمدم را افزایش دهم و البته کارکنانم هم خواهان درآمد بیشتر هستند؛ بنابراین در ازای اینکه بیماران را متقاعد کنند ترمیم‌های قدیمی را با کامپوزیت، ونیر یا روکش تعویض کنند، به آنان مشوق‌های مالی پیشنهاد داده‌ام. بهداشتکارم از این کار سر باز می‌زند؛ چون معتقد است کاری غیراخلاقی است. آیا درست می‌گوید؟

پاسخ: در این زمینه اولین چیزی که باید از آن راهنمایی بخواهید، قوانین ایالتی است. بسیاری از ایالت‌ها به دندان‌پزشکان و سایر درمانگران اجازه می‌دهند هزینه خدمات را با شرکا، کارکنان یا دستیاران خود شریک شوند؛ اما ممانعت‌هایی علیه تقسیم کردن آن‌ها یا به‌اصطلاح درصد دادن بابت خدمات خاص هم دارند.

اگر کاری که شما انجام می‌دهید غیرقانونی نیست، بسیاری از بخش‌های کد رفتار حرفه‌ای و اصول اخلاق انجمن دندان‌پزشکی آمریکا (کد ADA) به موضوعی که شما مطرح کردید مربوط هستند و اصول «آسیب نرساندن» و «خیرخواهی (خوبی کردن)» نخستین اصولی هستند که به ذهن می‌رسند. آیا شما مطمئن هستید درمانی که به بیمار پیشنهاد می‌کنید به او کمک می‌کند و آسیب نمی‌رساند؟ آیا دلیل موجهی به غیر از افزایش درآمد برای این کار دارید؟ علاوه بر این اصل «صداقت» شما را مجاب به یک تعامل صادقانه می‌کند.

شما مسئولیت تشخیص و درمان بیماری افراد را مطابق با خواسته‌های آنان دارید. مطابق با کد ADA از نظر اخلاقی متعهد هستید در صورتی که نیروهای کمکی درمان بیمار را بر عهده می‌گیرند، خدمات مورد نظر را تجویز کرده و بر آن‌ها نظارت کنید. نظریه مشورتی کد ADA که به موضوع بازاریابی و فروش خدمات اختصاص دارد، می‌گوید: «دندان‌پزشکانی که نیروهای کمکی برای بازاریابی یا فروش محصولات یا خدمات دندان‌پزشکی به بیماران استخدام می‌کنند باید توجه داشته باشند از صداقت موجود در رابطه بین بیمار و دندان‌پزشک در جهت منافع مالی خود بهره‌برداری نکنند.» دندان‌پزشک نباید با بزرگنمایی درباره ارزش‌ها، ضرورت یا تخصص خود بیمار را بفریبد تا محصولاتی را بخرند یا تحت درمان‌های خاصی قرار گیرند. شما به‌عنوان یک دندان‌پزشک از نظر اخلاقی متعهد هستید تمام اطلاعات مرتبط که بیمار به آن‌ها نیاز دارد تا یک تصمیم آگاهانه بگیرد را در اختیار او بگذارید.

دندان‌پزشکانی که برای بهبود زیبایی یا عملکرد بیمار به او خدماتی پیشنهاد می‌دهند فی‌نفسه کار غیراخلاقی نمی‌کنند. با این حال، تغییر ترمیم اگر با هدف افزایش درآمد صورت گیرد، کاری غیراخلاقی است؛ اما اگر انگیزه‌ی شما از دستورالعمل‌هایی که به آن‌ها اشاره کردیم تخطی نمی‌کند، به نظر نمی‌رسد کار غیراخلاقی انجام می‌دهید. با این حال می‌شود نگرانی بهداشتکار شما را درک کرد؛ چرا که مشوق‌های مالی ممکن است سؤالاتی را درباره انگیزه‌های صحیح توصیه‌های درمانی شما به بیمارانتان پیش بیاورد. شما و کارکنانتان باید وقتی بگذارید و درباره این درخواست با یکدیگر بحث کنید. در نهایت همه افراد باید با تصمیمی که اخذ می‌شود موافق باشند.

*«گاهِ اخلاق» توسط اعضاء شورای اخلاق، امور قضایی و آئین‌نامه انجمن دندان‌پزشکی آمریکا با همکاری ژورنال این انجمن تهیه شده است.

گاهِ اخلاق: ۱۷ پاسخ به چالش‌های اخلاقی دندانپزشکی توسط شورای اخلاق، امور قضایی و آئین‌نامه انجمن دندان‌پزشکی آمریکا ترجمه و تنظیم متن توسط گروه رسانه‌ای دندانه آرشیو مقالات گاه اخلاق سؤال: من دوست دارم درآمدم را افزایش دهم و البته کارکنانم هم خواهان درآمد بیشتر هستند؛ بنابراین در ازای اینکه بیماران را متقاعد کنند ترمیم‌های …

Our Whatsapp