news victoryتازه ها

آخرین خبر درباره واکسن کرونای پرسنل مطب دندانپزشکان در تهران

By May 28, 2021 No Comments

معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی در توضیح روند واکسیناسیون پرسنل مطب‌های پزشکان شاغل در بخش خصوصی گفت: «سازمان نظام‌پزشکی در این زمینه تنها مسئول جمع‌آوری اطلاعات و ارائه‌ی آن‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی است که این کار به اتمام رسیده است.»

دکتر علی تاجرنیا افزود: «در جلسه‌ای که با معاونین بهداشتی دانشگاه‌ها برگزار کردیم، آن‌ها خواستار اولویت‌بندی پرسنل مطب‌ها از طرف سازمان نظام‌پزشکی بودند؛ اما چون در واکسیناسیون پزشکان ناهماهنگی‌های زیادی از سوی دانشگاه‌ها صورت گرفت، ما این کار را تقبل نکرده و فقط مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات را پذیرفتیم.»

وی خاطرنشان کرد: «کلیه‌ی اسامی که پزشکان شاغل در بخش خصوصی قبل از عید از طریق داشبورد شخصی خود و در مرحله‌ی بعد از طریق سامانه‌ی اعلام شده ثبت کرده‌اند، در فهرستی گردآوری شده و یک نسخه از اسامی کل کشور در اختیار دفتر دکتر گویا و اسامی شاغلین تهران در اختیار سه معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران قرار گرفته است.»

دکتر تاجرنیا در پایان تصریح کرد: «تاکنون دانشگاه تهران اظهار کرده واکسیناسیون این قشر را آغاز کرده و دانشگاه شهید بهشتی و ایران هم اعلام کرده‌اند از این هفته کار را آغاز خواهند کرد.»

معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی در توضیح روند واکسیناسیون پرسنل مطب‌های پزشکان شاغل در بخش خصوصی گفت: «سازمان نظام‌پزشکی در این زمینه تنها مسئول جمع‌آوری اطلاعات و ارائه‌ی آن‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی است که این کار به اتمام رسیده است.» دکتر علی تاجرنیا افزود: «در جلسه‌ای که با معاونین بهداشتی دانشگاه‌ها …

Our Whatsapp