news victoryتازه ها

آمار بالای تقلب در تحقیقات علوم‌پزشکی ایران

By June 24, 2021 No Comments

تقلب در تحقیقات علوم پزشکی، یک دغدغه و چالش جهانی است. BMC به تازگی مقاله‌ای از محققین ایرانی منتشر کرده که می‌گوید بیش از ۷۲ درصد اعضاء هیات علمی دانشکده‌های پزشکی کشورمان بر اساس درکی که از مفهوم تقلب در تحقیقات دارند، در سال گذشته از نوعی تقلب در تحقیقات علمی آگاه بوده‌اند.

این مقاله در مقدمه‌ی خود می‌گوید از آنجا که در زمینه‌ی میزان تقلب علمی در میان اعضاء هیات علمی دانشکده‌های علوم پزشکی اطلاعات جامعی وجود ندارد، از یک پرسشنامه‌ اینترنتی به منظور تحقیق در این زمینه استفاده شده است. این پرسشنامه به صورت تصادفی به نمونه‌ای شامل حدود ۵ هزار نفر ارسال شده که حدود ۱۴ درصد از افراد به آن پاسخ داده‌اند.

در این بین، حدود ۷۰ درصد از افراد، گفته‌اند در صورت نبود فشارهای ناشر، مقالات آنان کیفیت بالاتری می‌داشت. بیش از ۷۲ درصد اذعان داشتند که در سال گذشته از تقلب در پژوهش‌ها آگاه بودند؛ اما تنها ۱۸.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند قوانین سازمانی مانع از تقلب‌های زیاد در پژوهش‌های علمی می‌شود.

 prevalence of scientific misconduct
میزان پاسخ به هر آیتم در زمینه‌ی تقلب در پژوهش‌ها

 

لینک مقاله: https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-021-00642-2#citeas

تقلب در تحقیقات علوم پزشکی، یک دغدغه و چالش جهانی است. BMC به تازگی مقاله‌ای از محققین ایرانی منتشر کرده که می‌گوید بیش از ۷۲ درصد اعضاء هیات علمی دانشکده‌های پزشکی کشورمان بر اساس درکی که از مفهوم تقلب در تحقیقات دارند، در سال گذشته از نوعی تقلب در تحقیقات علمی آگاه بوده‌اند. این مقاله …

Our Whatsapp