news victoryتازه ها

فعالیت بیش از هزار مرکز دندان‌پزشکی زیرزمینی و غیرمجاز در آذربایجان شرقی

By June 25, 2021 No Comments

رئیس انجمن دندانپزشکی آذربایجان غربی با انتقاد از بی‌توجهی متولیان در برخورد قانونی با فعالیت‌ افرادی که با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم به راحتی در سطح شهر تبریز به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت های درمانی و انجام درمان های زیبایی و… با استفاده از فریب مردم از طریق تبلیغات غیر قانونی فضای مجازی هستند، یادآور شد: این افراد با جعل عناوین و راه اندازی تبلیغات در فضای مجازی و سوء استفاده از مشکلات اقتصادی مردم در حال وارد آوردن آسیب جدی بر پیکره سلامت دهان و دندان جامعه می باشند.

دکتر سید امین موسوی با اسفناک خواندن وضعیت فعالیت این افراد خواستار ورود دادستانی محترم و سایر نهاد های قضایی جهت برخورد قانونی با متخلفان غیرمجاز عرصه سلامت دهان و دندان جامعه گردید.

عضو هیات مدیره سازمان نظام‌پزشکی تبریز با ذکر این نکته که یک دندانپزشک جوان پس از فارغ التحصیلی ، با مشکلات عدیده ای جهت راه اندازی مطب در سطح شهر تبریز و سایر شهر های برخوردار مواجه است در حالی که این افراد متخلف و فاقد صلاحیت بدون اندک تحصیلات آکادمیک به راحتی مشغول فعالیت های درمانی می باشند که مایه تاسف است.

وی مسئولان و متولیان امر که در ۱۵ سال گذشته در رأس مدیریت انجمن دندانپزشکی و نهادهای نظارتی با سیاست تسامح و معامله به تعامل با این افراد زیر زمینی و فاقد صلاحیت پرداخته اند را مورد انتقاد شدید قرار داد و نوع مدیریت این افراد معلوم الحال را عامل اصلی گسترش قارچ گونه فعالیت مراکز زیرزمینی در حوزه دندانپزشکی دانست .

رئیس انجمن دندانپزشکی آذربایجان غربی با انتقاد از بی‌توجهی متولیان در برخورد قانونی با فعالیت‌ افرادی که با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم به راحتی در سطح شهر تبریز به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت های درمانی و انجام درمان های زیبایی و… با استفاده از فریب مردم از طریق تبلیغات غیر قانونی فضای مجازی هستند، …

Our Whatsapp