news victoryتازه ها

نسبت زنان و مردان سخنران در رویدادهای علمی دندان‌پزشکی بریتانیا

By July 7, 2021 No Comments

ژورنال دندان‌پزشکی بریتانیا، ماه ژوئن ۲۰۲۱ مقاله‌ای منتشر کرده که درصد جنسیتی دندان‌پزشکان عمومی و متخصص مدعو به کنگره‌های دندان‌پزشکی این کشور در یک بازه‌ی زمانی دوساله را نشان می‌دهد.

در این تحقیق، فرض بر این قرار گرفته که با توجه تعداد کمتر دندان‌پزشکان زن در برخی از تخصص‌ها، نسبت ۵۰:۵۰ معیاری منطقی برای برابری جنسیتی سخنرانان زن و مرد در کنگره‌ها به شمار نمی‌رود. به همین منظور، نسبت ۶۰:۴۰ معیاری برای برابری منطقی و نسبت ۷۰:۳۰ معیاری برای نابرابری جنسیتی در دعوت سخنرانان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در مجموع در بریتانیا ۵۰.۴ درصد دندان‌پزشکان زن و ۴۹.۶ درصد آنان مرد هستند.

مروری بر برنامه‌ی کنگره‌های علمی نشان داد که تنها در ۲۱.۴ درصد از آن‌ها نسبت مردان و زنان سخنران ۶۰:۴۰ بوده، در ۲۱.۴ درصد زنان تعداد بیشتری از سخنرانان را نسبت به مردان تشکیل داده و در ۵۵.۱ درصد هم تعداد مردان سخنران از زنان بیشتر بوده است.

در این بین رشته‌هایی که بیشترین سخنرانان زن را داشته‌اند، «بیماری‌های دهان» با ۶۶.۷ درصد و «خدمات دندان‌پزشکی بیماران با نیازمندی‌های خاص» با ۶۱.۹ درصد سخنران زن بوده‌اند و رشته‌های «ارتودنسی» با ۱۹ درصد و «پریودانتیکس» با ۱۸.۴ درصد، کمترین سهم را از سخنرانان زن داشته‌‌اند.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41415-021-3072-2

ژورنال دندان‌پزشکی بریتانیا، ماه ژوئن ۲۰۲۱ مقاله‌ای منتشر کرده که درصد جنسیتی دندان‌پزشکان عمومی و متخصص مدعو به کنگره‌های دندان‌پزشکی این کشور در یک بازه‌ی زمانی دوساله را نشان می‌دهد. در این تحقیق، فرض بر این قرار گرفته که با توجه تعداد کمتر دندان‌پزشکان زن در برخی از تخصص‌ها، نسبت ۵۰:۵۰ معیاری منطقی برای برابری …

Our Whatsapp