news

تأثیر حضور استاد راهنما در جلسات درمانی دندان‌پزشکی کودکان و بازخوردهای همزمان به دانشجو

By سپتامبر 17, 2021 No Comments

رفتارهای کودک در موقعیت‌های زندگی واقعی بسیار فراتر از سناریوهایی است که در کلاس‌های درس دندان‌پزشکی کودکان تدریس می‌شود. به همین دلیل، آموزش بالینی بهینه برای دانشجو، آموزشی است که با واکنش‌های همزمان استاد راهنما در هنگام کار بالینی دانشجو همراه باشد.

ژورنال آموزش دندان‌پزشکی، در آخرین شماره‌ی خود، نتایج تحقیقی را منتشر کرده که تأثیر بازخورد ویدئویی را بر روی توانایی دانشجو در مدیریت رفتارهای کودکان می‌سنجد.

در این تحقیق، دانشجویان دندان‌پزشکی داوطلب سال سوم به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. از این دو گروه طی سه جلسه درمانی دندان‌پزشکی کودکان، تصویربرداری شد و در هر سه جلسه بازخوردهای استاندارد می‌گرفتند. در ضمن، گروه آزمایش پس از اولین و دومین جلسه‌ی درمانی، دو جلسه بازخورد رو در رو دریافت کردند. سپس استفاده دانشجویان از تکنیک‌های مدیریت رفتار در تمام جلساتی که از آن‌ها فیلم‌برداری شده بود، توسط دو داور و به وسیله‌ی معیارهای عینی امتیازدهی ‌شد.

نتایج این تحقیق، نشان داد تفاوت قابل توجهی بین امتیازات مدیریت رفتار قبل از بازخوردهای خاص به کودک مانند تقویت مثبت رفتار و تمجید توصیفی و پرت کردن حواس با استفاده از تعریف کردن داستان‌های خیالی و آواز خواندن با بعد از آن‌ها وجود دارد. علاوه بر این، برگزاری جلسات بازخورد رو در رو، بسیار از تماشای ویدیوها به تنهایی توسط دانشجویان مؤثرتر بود اعتماد به نفس و تکنیک‌های مدیریت کودکان را در آنان افزایش می‌داد.

برای مطالعه‌ی مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jdd.12756

رفتارهای کودک در موقعیت‌های زندگی واقعی بسیار فراتر از سناریوهایی است که در کلاس‌های درس دندان‌پزشکی کودکان تدریس می‌شود. به همین دلیل، آموزش بالینی بهینه برای دانشجو، آموزشی است که با واکنش‌های همزمان استاد راهنما در هنگام کار بالینی دانشجو همراه باشد. ژورنال آموزش دندان‌پزشکی، در آخرین شماره‌ی خود، نتایج تحقیقی را منتشر کرده که …