news

خداحافظی بانوی دندان‌پزشک از سمت سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

By سپتامبر 27, 2021 No Comments

دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، روز یکشنبه ۴ مهر دکتر سیما سادات لاری، دندان‌پزشک و معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت را از سمت خود برکنار و دکتر عباس شیراوژن، مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را به این سمت منصوب کرد.

دکتر لاری، عضو هیات علمی بخش رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان بود و نخستین دندان‌پزشکی است که به‌عنوان معاون وزیر بهداشت منصوب شده است. وی پیش از این سمت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان را بر عهده داشت.

دکتر سادات لاری به دنبال انتصاب به سمت سخنگوی وزارت بهداشت در خردادماه ۹۹ و به دست گرفتن بخشی از اختیارات دکتر کیانوش جهانپور، مسئول سابق روابط عمومی وزارت بهداشت در شرایط همه‌گیری کرونا و اعلام هر روزه‌ی وضعیت این بیماری در کشور و اقدامات وزارت بهداشت، بیشتر در بین مردم شناخته شد.

این دندان‌پزشک در وزارت بهداشت دولت سیزدهم از تمام سمت‌های خود خداحافظی کرده است.

دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، روز یکشنبه ۴ مهر دکتر سیما سادات لاری، دندان‌پزشک و معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت را از سمت خود برکنار و دکتر عباس شیراوژن، مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را به این سمت منصوب کرد. دکتر لاری، عضو هیات علمی بخش رادیولوژی دانشگاه علوم …