victorydentalblog

عباسیان، خادمی و شمسیان؛ اعضای دندان‌پزشک شورای عالی نظام‌پزشکی

By October 1, 2021 No Comments

مجمع عمومی سازمان نظام‌پزشکی کشور روز جمعه نهم مهر ماه، در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد تا تکلیف اعضای شورای عالی و رییس آینده سازمان نظام‌پزشکی مشخص شود. نکته عجیب در این مجمع کاندیداتوری پانزده دندان‌پزشک برای تصاحب فقط سه کرسی در شورای عالی بود. این مسله نشان‌دهنده عدم هماهنگی میان دندان‌پزشکان و عدم تمایل آنها به حرکت تیمی و کناره‌گیری به نفع چهره‌های شاخص‌تر و در نتیجه شکسته شدن رای در انتخابات بود.

🔹نتایج انتخابات دندان‌پزشکان کاندیدا در شورای عالی به ترتیب زیر است:
عباسیان ۱۰۲
خادمی ۸۵
شمسیان ۷۴
ساعی ۷۲
مهدیزاده ۵۴
سامانی ۵۲
امیدی ۴۵
ناصری ۴۱
علوی ۲۹
فرخزاد ۲۷
خواجوی ۲۵
قاسمی ۱۸
جوان پرست ۸
گرجی ۲
باغبدرانی ۰

🔹به این ترتیب دکتر بهنام عباسیان (ارومیه)، دکتر عباسعلی خادمی (اصفهان) و دکتر خسرو شمسیان (مشهد) با کسب حداکثر آرا توانستند به عضویت شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی درآیند. دکتر عباسیان و دکتر خادمی در چند دوره پیشین هم عضو این شورا بوده‌اند.
دکتر سعید ساعی (تهران) نیز با اختلاف دو رای به عنوان عضو علی‌البدل دندان‌پزشک شورای عالی انتخاب شد.

مجمع عمومی سازمان نظام‌پزشکی کشور روز جمعه نهم مهر ماه، در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد تا تکلیف اعضای شورای عالی و رییس آینده سازمان نظام‌پزشکی مشخص شود. نکته عجیب در این مجمع کاندیداتوری پانزده دندان‌پزشک برای تصاحب فقط سه کرسی در شورای عالی بود. این مسله نشان‌دهنده عدم هماهنگی میان دندان‌پزشکان و …