victorydentalblog

رئیس منتخب فدراسیون جهانی دندان‌پزشکی تعیین شد

By October 2, 2021 No Comments

مجمع عمومی فدراسیون جهانی دندان‌پزشکی (FDI) بنا بر قانون خود با برگزاری انتخابات در آخرین روز کنگره‌ی جهانی دندان‌پزشکی سال ۲۰۲۱، رئیس منتخب این فدراسیون را انتخاب کرد.

دکتر گرگوری چادویک

 

به گزارش وبسایت انجمن دندان‌پزشکی آمریکا (ADA) بنا بر نتیجه‌ی این انتخابات، دکتر گرگوری چادویک (Gregory Chadwick)  یکی از روسای سابق ADA به این سمت برگزیده شده و به این ترتیب، سال ۲۰۱۳ و پس از اتمام دوره‌ی دوساله‌ی ریاست پروفسور احسانه بن یحیی که در چند روز اخیر کار خود را به‌عنوان رئیس FDI  آغاز کرده است، ریاست آن را به دست خواهد گرفت.

دکتر چادویک دوره‌های دندان‌پزشکی عمومی و تخصص اندودنتیکس خود را در دانشگاه چپل هیل به پایان رسانده و در همین دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار تحصیل کرده است.

او در حال حاضر رئیس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه کارولینای شرقی است و سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ ریاست ADA را برعهده داشته است.

مجمع عمومی فدراسیون جهانی دندان‌پزشکی (FDI) بنا بر قانون خود با برگزاری انتخابات در آخرین روز کنگره‌ی جهانی دندان‌پزشکی سال ۲۰۲۱، رئیس منتخب این فدراسیون را انتخاب کرد.   به گزارش وبسایت انجمن دندان‌پزشکی آمریکا (ADA) بنا بر نتیجه‌ی این انتخابات، دکتر گرگوری چادویک (Gregory Chadwick)  یکی از روسای سابق ADA به این سمت برگزیده …