victorydentalblog

تجارت خانوادگی آقای رییس در آزموش دندانپزشکی ایران

By October 7, 2021 No Comments

رییس دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی که متولی اصلی آموزش دندانپزشکی است کلاس کنکور رزیدنتی و آزمون ملی دندانپزشکی برگزار می‌کند!

دکتر بهزاد هوشمند، رییس دبیرخانه آموزش دندانپزشکی، در حال حاضر مدیرعامل شرکت آریا ویرا سلامت گستر است که مرکز آموزش مهارت‌های دندانپزشکی آریادسک از زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود. او که خود در حال حاضر بالاترین مقام و متولی در عرصه آموزش دندانپزشکی در دانشگاه‌های کشور است، در موسسه تحت ریاست خود به آموزش تکمیلی مهارت‌های علمی و عملی دندانپزشکی مشغول است. اینکه چرا جناب رییس مباحثی را که باید در کلاس‌های درس دانشکده‌های دندانپزشکی تدریس شوند در شرکت خصوصی خود به دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان آموزش می‌دهد پرسش بی‌جوابی است که تنها باید خود ایشان پاسخگو باشند.

در موسسه آریا دسک علاوه بر کلاس‌های مهارتی، کلاس‌های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی و آزمون ملی دانش‌آموختگان خارج کشور برگزار می‌شود. جالب اینکه یکی از مسئولیت‌های جناب رییس در دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی قانون‌گذاری، نظارت و مدیریت برگزاری همین آزمون‌هاست. به عبارتی برگزارکننده غیرمستقیم آزمون‌ها در شرکت خصوصی خود کلاس‌های کنکوری برای همین آزمون‌ها برگزار می‌کند!

شرکت آریا ویرا سلامت گستر یک تجارت خانوادگی است و در هیات‌مدیره این شرکت علاوه بر دکتر بهزاد هوشمند، دو نفر دیگر با فامیل مشابه در آن عضویت دارند. خانم سودابه باخور چهارمین عضو هیات‌مدیره شرکت نیز همسر دکتر. هوشمند است.

پرسش اینجاست: اگر فعالیت‌های تجاری_آموزشی جناب دکتر بهزاد هوشمند مصداق عینی تضاد منافع نیست، پس چه عنوانی می‌توان بر آن گذاشت؟

دکتر هوشمند و سودابه بادخور مدیران شرکت آریا ویرا سلامت. گستر
بخش درباره ما سایت آریا دسک که تعلق آن را به شرکت آریا ویرا سلامت گستر مشخص می‌کند
ترکیب هیات مدیره شرکت آریا ویرا سلامت گستر با حضور خانواده هوشمند
آگهی برگزاری کلاس آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی
آگهی کلاس آمادگی آزمون دستیاری ۱۴۰۰

رییس دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی که متولی اصلی آموزش دندانپزشکی است کلاس کنکور رزیدنتی و آزمون ملی دندانپزشکی برگزار می‌کند! دکتر بهزاد هوشمند، رییس دبیرخانه آموزش دندانپزشکی، در حال حاضر مدیرعامل شرکت آریا ویرا سلامت گستر است که مرکز آموزش مهارت‌های دندانپزشکی آریادسک از زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود. او که خود در حال حاضر بالاترین …