victorydentalblog

رانت آشکار در دانشگاه شاهد: تحمیل دو دانشجوی تخصصی به بخش ترمیمی علی‌رغم مخالفت صریح اساتید

By October 7, 2021 No Comments

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در طی ده روز گذشته به دلیل تحمیل دو دانشجوی تخصصی که بر خلاف روال معمول به بخش ترمیمی این دانشکده معرفی شده بودند دستخوش تشنج بود.‌
ظاهرا با وجود مخالفت مکتوب و متواتر بخش ترمیمی مبنی بر عدم‌ وجود ظرفیت برای رزیدنت‌های اضافه بر ظرفیت، دانشگاه مجددا دو نفر را در ترم‌ سوم به بخش ترمیمی معرفی کرده است.

استعفای دکتر محمدباقر رضوانی در واکنش به تحمیل ۲ رزیدنت خاص علی رغم کمبود امکانات بخش ترمیمی

این موضوع که حتا تا استعفای مدیر گروه بخش ترمیمی هم‌ پیش رفت با اختصاص یک‌ بخش جدید برای این دو نفر و تعهد دانشگاه مبتی بر عدم پذیرش دو نفر رزیدنت قانونی در سال جاری پایان‌ یافت.

لازم به ذکر است بخش ترمیمی این دانشکده از نظر دانشجویان بهترین بخش ترمیمی‌ و از نظر تخصصی نیز یکی از مطرح ترین بخشهای تخصصی ایران می‌باشد.

سوالی که باقی می ماند این است‌که این دو نفر چه کسانی هستند که حتا یک بخش برای ورود خارج از روالشان به این دانشکده تجهیز می‌گردد و جایگزین دو نفر، که در سال جاری با امید به قبولی ماه‌ها درس خوانده‌اند، می‌‌شوند؛ در حالیکه علی‌رغم تمام تلاش‌های اساتید بخش که حتا با هزینه شخصی خودشان این بخش را برای اقدامات حفاظتی علیه کرونا تجهیز کرده‌اند هنوز ظرفیت برای ارائه واحدهای موظف دانشجویان عمومی فراهم نبوده ولی باز برای این دو نفر اقدام به اختصاص امکانات از بودجه دولتی می‌شود.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در طی ده روز گذشته به دلیل تحمیل دو دانشجوی تخصصی که بر خلاف روال معمول به بخش ترمیمی این دانشکده معرفی شده بودند دستخوش تشنج بود.‌ ظاهرا با وجود مخالفت مکتوب و متواتر بخش ترمیمی مبنی بر عدم‌ وجود ظرفیت برای رزیدنت‌های اضافه بر ظرفیت، دانشگاه مجددا دو نفر را …