news

ارتباط بین از دست رفتن دندان‌ها و فراموشی

By دسامبر 11, 2021 No Comments

بر اساس یکی از مطالعات انجام گرفته در ژورنال درمان‌های ‍فوق شدید و طولانی مدت (JAMDA)، از دست دادن دندان می‌تواند یکی از ریسک فاکتورهای فراموشی و اختلالات شناختی باشد.

این نتیجه، از یک مطالعه‌ی متاآنالیز بر روی ۱۴ مطالعه با بیش از ۳۴ هزار و ۷۰۰ شرکت کننده، که ۴۶۸۹ نفر از آنان دچار کاهش عملکرد شناختی بودند حاصل شده است. پژوهشگران دریافتند شرکت کنندگانی که دندان از دست رفته داشتند، ۱.۴۸ برابر بیشتر احتمال دارد به اختلال شناختی و ۱.۲۸ برابر بیشتر احتمال دارد به فراموشی دچار شوند.

نکته قابل توجه اینجاست که خطر این بیماری‌ها با افزایش هر یک عدد دندان از دست رفته افزایش پیدا می‌کند؛ با این حال، برای بیمارانی که دنچردارند، هیچ ارتباطی بین دندان‌های از دست رفته و اختلال شناختی یا فراموشی مشاهده نشده است.

پژوهشگران بر این باورند که از دست رفتن دندان ممکن است نشانه‌ای از وضعیت نامساعد اجتماعی- اقتصادی باشد که آن‌ها نیز خود ریسک فاکتوری برای اختلال شناختی و فراموشی به شمار می‌روند. همچنین سوءتغذیه ناشی از وجود مشکل در جویدن غذا ممکن است به بروز این بیماری‌ها منجر شود.

برای مشاهده‌ی اصل مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525861021004734

بر اساس یکی از مطالعات انجام گرفته در ژورنال درمان‌های ‍فوق شدید و طولانی مدت (JAMDA)، از دست دادن دندان می‌تواند یکی از ریسک فاکتورهای فراموشی و اختلالات شناختی باشد. این نتیجه، از یک مطالعه‌ی متاآنالیز بر روی ۱۴ مطالعه با بیش از ۳۴ هزار و ۷۰۰ شرکت کننده، که ۴۶۸۹ نفر از آنان دچار …