news

بازشدن پای سازمان‌های جاسوسی به فرزندآوری ایرانیان!

By ژانویه 6, 2022 No Comments

معاون وزیر بهداشت: MI6 برای نابودی ما برنامه دارد

دکتر کمال حیدری، دندانپزشکی که از ابتدای انتصابش در مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت خبر و مصاحبه چندانی از او در رسانه‌ها منتشر نشده بود، ناگهان با یک اظهار نظر عجیب به صدر اخبار رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج ایران آمد. او صبح یکشنبه در جلسه توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه وزرات بهداشت و درمان، با بیان اینکه اسناد لو رفته از «ام ای سیکس» نشان می‌دهد که دشمن روی کاهش جمعیت و نابودی کشور حساب کرده است، تصریح کرد: باید با بصیرت و بینش عمیق در این حوزه اقدام کرد.

حیدری با اشاره به اینکه مسئله جمعیت کاملاً فرهنگی شده و ذهن افراد نسبت به فرزند آوری تغییر کرده است، گفت: شورای اداری استان‌ها باید برای برنامه ریزی و اقدام در راستای افزایش جمعیت بسیج شود.

معاون وزیر بهداشت: MI6 برای نابودی ما برنامه دارد دکتر کمال حیدری، دندانپزشکی که از ابتدای انتصابش در مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت خبر و مصاحبه چندانی از او در رسانه‌ها منتشر نشده بود، ناگهان با یک اظهار نظر عجیب به صدر اخبار رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج ایران آمد. او صبح یکشنبه در …