news

تلاش دوباره انجمن ارتودنتیست‌های ایران برای انحصارطلبی در حوزه آموزش ارتودنسی

By مارس 4, 2022 No Comments

انجمن ارتودنتیست های ایران بابت برگزاری کلاسهای آموزش علم ارتودنسی ثابت و متحرک از دکتر بیدهندی یکی از پرچمداران آموزش این علم در ایران به هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران شکایت کرده است.
انجمن ارتودنتیست های ایران پیش از این چندین شکایت از دکتر بیدهندی بابت آموزش ارتودنسی به دندان پزشکان عمومی در مراجع مختلف قانونی مطرح کرده بود که در تمامی آنها رای برائت برای دکتر بیدهندی صادر شده است.
انجمن ارتودنتیست های ایران که در واقع باید یکی از متولیان آموزش علم ارتودنسی ثابت و متحرک در ایران باشد سالهاست آموزش و درمان ارتودنسی را در انحصار متخصصان این رشته نگه داشته و از آموزش فنون و جزئیات این رشته دندانپزشکی به دندان پزشکان عمومی دریغ می‌کند.

واکنش دندان‌پزشکان بهه اانتشار ااین خبر را می‌توانید در زیر پست مربوطه در اینستاگرام دندانه بخوانید

انجمن ارتودنتیست های ایران بابت برگزاری کلاسهای آموزش علم ارتودنسی ثابت و متحرک از دکتر بیدهندی یکی از پرچمداران آموزش این علم در ایران به هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران شکایت کرده است. انجمن ارتودنتیست های ایران پیش از این چندین شکایت از دکتر بیدهندی بابت آموزش ارتودنسی به دندان پزشکان عمومی در مراجع …