news

امکان شرکت قبولی‌های دکتری علوم پزشکی در آزمون سال آینده فراهم شد

By مارس 18, 2022 No Comments

امکان شرکت پذیرفته شدگان یا انصرافی های آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۰، در آزمون سال ۱۴۰۱ فراهم شد.

بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون محرومیت از شرکت در آزمون در صورت انصراف (یا لغو قبولی) ابطال شده است.

بنابراین پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۰ و نیز دانشجویان دوره روزانه در حال تحصیل مقطع دکتری سال های قبل، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما باید تا پیش از پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۱ ،از تحصیل انصراف دهند و سپس ثبت نام کنند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا زمان مقرر در صورت قبولی در آزمون، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های غیر روزانه مقطع دکتری تخصصی در صورت داشتن سایر شرایط، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ ثبت نام و شرکت کنند و در صورت قبولی پس از اعالم نتایج نهایی، انصراف خود را به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمایند.

داوطلبان می توانند قبل از شروع و یا پایان طرح تعهدات نیروی انسانی در آزمون شرکت کنند و در صورتی که در حین انجام طرح نیروی انسانی در آزمون قبول شوند، امکان ترخیص ایشان برای ادامه‌ی تحصیل فراهم می‌شود.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، شرط داشتن نمره زبان به عنوان پیش نیاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی حذف شده است و درس زبان انگلیسی عمومی با ۳۰ سوال (شامل ۱۰ سوال درک مطلب، ۱۰ سوال لغت و ۱۰ سوال گرامر) با ضریب ۳ برای همه رشته ها به عنوان یکی از دروس امتحانی به آزمون اضافه شده است.

ثبت نام برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از ۱۵ اسفند آغاز می شود./ایسنا

امکان شرکت پذیرفته شدگان یا انصرافی های آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۰، در آزمون سال ۱۴۰۱ فراهم شد. بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون محرومیت از شرکت در آزمون در صورت انصراف (یا لغو قبولی) ابطال شده است. …