news

انتصاب دکتر محمد بهناز به سمت مدیر امور نخبگان وزارت بهداشت

By مارس 18, 2022 No Comments

با حکم دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر محمد بهناز به عنوان مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت منصوب شد.
دکتر محمد بهناز متخصص ارتودنسی و دانشیار دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی است.

در متن حکم آمده است:
جناب آقای دکتر محمد بهناز
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور یکی از مهمترین وظائف معاونت آموزشی محسوب می­گردد.
برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در راستای نیل به اهداف بالا دستی نظام سلامت و گسترش و تعمیق فرهنگ و اخلاق اسلامی-ایرانی در سطح ملی و فراملی از سیاست­های جدی و مبتنی بر اقتضائات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه استعدادهای درخشان، بدین­وسیله به عنوان “مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان” منصوب‌ می‌گردید تا در تعامل با کلیه اساتید، مدیران و صاحبنظران این حوزه در راستای تحقق اهداف زیر تلاش فرمایید:
الف) ایجاد زمینه­ های شناسایی، رشد و شکوفایی حداکثری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقای ابعاد معنوی و دینی ایشان
ب) برنامه­ ریزی برای ارتقای سطح دانش و مهارت اساتید دانشگاه برای هدایت هدفمند صاحبان استعداد برتر از طریق برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و ترویجی و رفع موانع فعالیت و فرصت سازی مناسب
ج) گسترش اردوهای جهادی، بازدیدها و دوره ­های آموزشی و احیای دوره ­های کارورزی و کارآموزی اختیاری به منظور ارتقای شناخت ایشان از نیازها و شرایط واقعی جامعه
د) ساماندهی و گسترش پشتیبانی­ های مستقیم و غیرمستقیم مادی به ایشان در قالب بورس،جایزه ­های مقطعی و پژوهانه منطبق با پایش پیشرفت مرحله­ ای و اثرگذار و تأمین منابع و امکانات مورد نیاز پژوهشی و آموزشی
ه) شبکه­ سازی افراد و گروه ­های نخبه در حوزه های تخصصی و حول فعالیت­ های نخبگی به منظور هم­ افزایی و همگرایی، تقویت همکاری، اشتراک دانش و اطلاعات و تشویق به انجام کارهای مشترک
امید است با عنایات خداوند متعال و همکاری کلیه مدیران و مسئولان حوزه آموزش در شکوفا­سازی استعدادهای درخشان و اعتلای دانش کشور موفق باشید.

با حکم دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر محمد بهناز به عنوان مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت منصوب شد. دکتر محمد بهناز متخصص ارتودنسی و دانشیار دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی است. در متن حکم آمده است: جناب آقای دکتر محمد بهناز عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی …