news

شماره نظام‌پزشکی به ۲۰۰۰۰۰ رسید!

By آوریل 7, 2022 No Comments

روز پانزدهم فروردین ۲۰۰ هزارمین شماره نظام پزشکی صادر و به یک پزشک فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود واحد علوم پزشکی تعلق گرفت.

خانم دکتر معصومه محمدرشیدی که اصالتا ایلامی است، این شماره را از دستان دکتر رییس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور دریافت کرد

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کل کشور ویدیویی از این ماجرا منتشر کرده که در ادامه می‌بینید:

nezampezeshki

مصاحبه با خانم دکتر معصومه محمدرشیدی دویست هزارمین عضو سازمان نظام پزشکی کشور

dr mohamadrashidi
dr mohhamadrashidi2روز پانزدهم فروردین ۲۰۰ هزارمین شماره نظام پزشکی صادر و به یک پزشک فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود واحد علوم پزشکی تعلق گرفت. خانم دکتر معصومه محمدرشیدی که اصالتا ایلامی است، این شماره را از دستان دکتر رییس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور دریافت کرد روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کل کشور …