news

ربات کودک‌نمای ژاپنی‌ها برای آموزش دندانپزشکی

By آوریل 26, 2022 No Comments

یک شرکت سازنده ربات در ژاپن برای کمک به آموزش بهتر دانشجویان دندانپزشکی اقدام به ساخت رباتی با واکنش‌های فیزیکی و حالت چهره بسیار طبیعی کرده است.
این ربات که «پدیا روید» نام گرفته دارای تمام علائم و واکنش‌های حیاتی است و با ایجاد شرایط نزدیک به واقعیت به کارآموزان کمک می‌کند با عکس‌العمل‌های کودکان هنگام درمان مواجه شده و کسب تجربه کنند.
قرار است گونه‌های دیگری از این ربات برای کمک به آموزش مادران، معلمان و پرستاران نیز ساخته شود.
قیمت نمونه ساخته‌شده حدود ۲۰۰ هزار دلار برآورد شده است.

robatیک شرکت سازنده ربات در ژاپن برای کمک به آموزش بهتر دانشجویان دندانپزشکی اقدام به ساخت رباتی با واکنش‌های فیزیکی و حالت چهره بسیار طبیعی کرده است. این ربات که «پدیا روید» نام گرفته دارای تمام علائم و واکنش‌های حیاتی است و با ایجاد شرایط نزدیک به واقعیت به کارآموزان کمک می‌کند با عکس‌العمل‌های کودکان …