news

اجرای مصوبه افزایش ظرفیت دندان‌پزشکی مشروط به موافقت رئیس‌جمهور است

By ژوئن 17, 2022 No Comments

دبیر شورای تخصصی دندان‌پزشکی وزارت بهداشت گفت: تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دلسوزان حوزه سلامت دهان و دندان باعث تهدید سلامت جامعه خواهد شد.

دکتر کدخدازاده افزود:در جلسه نقشه جامع ستاد علمی کشور افزایش ٩٠ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی تصویب شد که این مصوبه نیاز به تصویب در جلسه با حضور سران قوا و موافقت رییس جمهور دارد.

این استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی دامه داد: بهتر است در تصمیم‌گیری‌ها نظر کارشناسی متخصصان آن حوزه ملاک عمل قرار گیرد. تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دلسوزان حوزه سلامت دهان و دندان باعث تهدید سلامت جامعه خواهد شد.

دکتر کدخدازاده تاکید کرد: مشکل اینجاست که تاوان تصمیم های غلط را مردم خواهند پرداخت. بارها توضیح داده ام که افزایش تعداد دندانپزشک نه تنها باعث ارتقاء سلامت دهان و دندان نخواهد شد بلکه با کاهش کیفیت آموزش از یکسو و افزایش درمان‌های القایی از سوی دیگر، سلامت مردم به خطر خواهد افتاد.
او گفت: بهتر است تصمیم گیران به نظرات کارشناسان توجه کنند و برای کاهش پرداخت از جیب مردم قدم بردارند. ساده انگارانه است که بخواهیم مشکل سلامت دهان و دندان جامعه را با افزایش ظرفیت دندانپزشکی حل کنیم.
کدخدازاده افزود: در حال حاضر شرایط دانشکده های دندانپزشکی خوب نیست و دانشگاهیان گله مند هستند. اجازه بدهید نخبگان و دانشگاهیان و متخصصان حوزه سلامت برای سلامت جامعه تصمیم بگیرند.

دبیر شورای تخصصی دندان‌پزشکی وزارت بهداشت گفت: تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دلسوزان حوزه سلامت دهان و دندان باعث تهدید سلامت جامعه خواهد شد. دکتر کدخدازاده افزود:در جلسه نقشه جامع ستاد علمی کشور افزایش ٩٠ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی تصویب شد که این مصوبه نیاز به تصویب در جلسه با حضور …