news

احیاء طرح نیروهای حد واسط عرصه را برای فعالیت نادندانپزشکان فراهم می‌کند

By آگوست 11, 2022 No Comments

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که جامعه پزشکی بار دیگر با یک حرکت غافلگیرانه کیش و مات شد؛ اظهار کرد: سیاست گذاران عرصه سلامت مجلس بدون در نظر گرفتن زیرساختارها و نظریه کارشناسان وزارت بهداشت و جامعه دندانپزشکی طرح تربیت بهداشت کاران دهان و دندان را در دستور کار خود قرار دادند.

دکتر بهنام عباسیان با بیان این که امروزه سلامتی دهان و دندان دغدغه تمامی دولتمردان است، گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی، سلامت دهان و دندان از سبد خانوار خارج شده و عموم مردم برای رفع دندان درد خود اقدام به کشیدن آن می‌کنند اما آیا راهکار برون رفت از این معضل اجتماعی تربیت نیروهای حد واسط دندانپزشکی است؟

وی افزود: سوال اینجاست این مصوبه با کدام زیرساخت مناسب طراحی شده و چرا نباید نظر کارشناسان خبره وزارت بهداشت، جامعه دندانپزشکی و سازمان نظام پزشکی پرسیده شود؟ آیا اعلام و مصوب نمودن هر طرحی نباید در کمیسیون‌های مربوطه در وزارت بهداشت انجام شود؟ چرا تجریه تلخ دهه ۷۰ را فراموش کرده ایم؟ چرا نمی‌خواهیم باور کنیم به دلیل مشکلات اقتصادی سوداگران عرصه سلامت همواره سلامتی آحاد مردم را مورد تاخت و تاز خود قرار داده اند.

وی با تاکید بر این که احیاء طرح شکست خورده نیروهای حد واسط عرصه فعالیت را برای غیر دندانپزشکان قانونمند می کند؛ ادامه داد: بهتر بود سیاست گذاران عرصه سلامت هزینه راه اندازی این طرح را صرف ترمیم بدنه رنجور بیمه‌های تکمیلی می‌نمودند.

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این نکته که امروز با کسر بازنشستگان و از کارافتادگان حدود ۳۸هزار دندان‌پزشک مشغول فعالیت در این عرصه هستند گفت: با یک مدیریت مناسب در قالب خرید خدمت و دادن حق و حقوق مکفی می‌توانیم فعالیت همکاران دندانپزشک در مناطق محروم را پویا نگه داریم. اما آیا با ازدیاد تعداد دانشجوی دندانپزشکی و پذیرش نیروهای حد واسط مشکلات سلامتی دهان و دندان مردم را می توان ساماندهی کرد؟

عباسیان با انتقاد به نبود یک ساختار مناسب و یک‌پارچه برای دندان‌پزشکی در پیکره وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگرجامعه دندانپزشکی کشور در وزارت بهداشت جایگاه قدرتمند و مناسبی داشتند دیگر شاهد عملکرد جزیره‌ای نبودیم و تمام نهادهای تأثیرگذار همسو با هم حرکت می‌کردند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که جامعه پزشکی بار دیگر با یک حرکت غافلگیرانه کیش و مات شد؛ اظهار کرد: سیاست گذاران عرصه سلامت مجلس بدون در نظر گرفتن زیرساختارها و نظریه کارشناسان وزارت بهداشت و جامعه دندانپزشکی طرح تربیت بهداشت کاران دهان و دندان را در دستور کار خود قرار دادند. …