news

ماجرای آسیب دیدن دندان‌های محمدرضاشاه در واقعه ترور سال ۱۳۲۷

By سپتامبر 2, 2022 No Comments

کتاب صد روایت کوتاه از دندان‌پزشکی در تاریخ ایران دومین اثر دکتر سعید میرسعیدی، دندانپزشک و پژوهشگر تاریخ است. مجموعه مقالات نویسنده در نشریات مختلف نیز به شکل کتابی به نام “دندان پزشکی به روایت تاریخ ایران” در سالهای گذشته منتشر شده است.
نویسنده تلاش دارد جستجوی تاریخ دندانپزشکی در میان منابع تاریخ عمومی بیشتر و نگاه به دندانپزشکی در حوزه تاریخ پزشکی جدی تر باشد.
آنچه می‌خوانید یکی از روایت‌های این کتاب است:

آسیب دیدن دندان‌های محمدرضاشاه در واقعه ترور سال ۱۳۲۷

سه گلوله اول فقط به کلاه شاه خورد. تیر چهارم به صورتش اصابت کرد. از لپ راستش وارد و از گوشه لبش خارج شد. برخی از دندان‌های شاه در نتیجه اصابت این گلوله شکست. بعدها چند دندان مصنوعی را جانشین این دندان‌های شکسته کردند ولی تنها شمار محدودی از نزدیکان شاه از وجود این دندان‌های مصنوعی خبر داشتند. به دلیلی که هرگز روشن نشد شاه بر مخفی نگهداشتن استفاده‌‌اش از این دندان‌ها تأکید داشت. در سال‌های بعد مصادیق حتی مهم‌تری از این میل شاه به پنهان‌کاری در زمینه مسائل پزشکی خود پدیدار شد. گاه حتی پیامدهای سیاسی مهمی به‌جا گذاشت. معدود کسانی که از وجود این دندان‌ها خبر داشتند می‌گفتند که تنها نشان بیرونی آن تفاوت اندکی بود که گاه در نحوه ادای برخی کلمات توسط شاه به گوش می‌آمد.

نگاهی به شاه، عباس میلانی، نشر پرشین سیرکل، چاپ دوم، ۱۳۹۴، صفحه ۱۵۳

کتاب صد روایت کوتاه از دندان‌پزشکی در تاریخ ایران دومین اثر دکتر سعید میرسعیدی، دندانپزشک و پژوهشگر تاریخ است. مجموعه مقالات نویسنده در نشریات مختلف نیز به شکل کتابی به نام “دندان پزشکی به روایت تاریخ ایران” در سالهای گذشته منتشر شده است. نویسنده تلاش دارد جستجوی تاریخ دندانپزشکی در میان منابع تاریخ عمومی بیشتر …