news

اولین کنگره دندانپزشکی تبرستان

By سپتامبر 17, 2022 No Comments

جامعه دندانپزشکی ایران شعبه مازندران اولین کنگره دندانپزشکی تبرستان را مهر ماه امسال برگزار خواهد کرد.
برای ثبت نام و گرفتن امتیاز در همایش باید از طریق سایت آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir اقدام شود.
شناسه این برنامه علمی ۱۸۵۰۴۲ است.

نخستین کنگره تبرستان دارای ۲۰ امتیاز باز آموزی برای همکاران دندانپزشک است.
برای شرکت در کنگره و حضور در سالنهای سخنرانی و نمایشگاه ثبتنام در سایت آموزش مداوم الزامی است.
هزینه ثبت نام در سایت آموزش مداوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان است اما این مبلغ فقط برای کسب امتیاز کنگره میباشد.
طبق آیین نامه جدید وزارت بهداشت هزینه پذیرایی و پکیج های اهدایی به صورت جداگانه باید پرداخت شود.
همکاران باید پس از ثبت نام در سایت آموزش مداوم، مبلغ ۲۸۰ هزار تومان نیز به شماره کارت زیر برای هزینه های پذیرایی و… پرداخت نمایند و حتما رسید پرداختی را هنگام حضور در کنگره در گوشی تلفن همراه خود داشته باشند
۶۰۳۷ ۹۹۷۴ ۳۸۸۰ ۵۸۰۷
به نام آقای ایرج آشوری (مدیر هتل بادله)

جامعه دندانپزشکی ایران شعبه مازندران اولین کنگره دندانپزشکی تبرستان را مهر ماه امسال برگزار خواهد کرد. برای ثبت نام و گرفتن امتیاز در همایش باید از طریق سایت آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir اقدام شود. شناسه این برنامه علمی ۱۸۵۰۴۲ است. نخستین کنگره تبرستان دارای ۲۰ امتیاز باز آموزی برای همکاران دندانپزشک است. برای شرکت …