news

لغو پذیرش تحصیلی دانشجویی که خارج از چهارچوب قانونی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی مشغول تحصیل بود

By سپتامبر 17, 2022 No Comments

کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی وزارت بهداشت با تشکیل جلسه به لغو پذیرش تحصیلی دانشجویی رای داد که خارج از چهارچوب قانونی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی مشغول تحصیل در دوره رزیدنتی بود

طبق تصمیم کمیسیون موارد خاص به دلیل عدم احراز حداقل نمره قبولی و اشکال در محاسبه دقیق نمره قبولی، پذیرش این دانشجو کان لم یکن اعلام شد.

در ماه‌های گذشته پایگاه خبری دندانه با توجه به اسناد به دست آمده به وجود تخلف های متعدد در پذیرش این دانشجو در دوره رزیدنتی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی اشاره کرده و از مدیران این دانشگاه و وزارت بهداشت خواسته بود تا این مسئله را پیگیری کنند

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت در واکنش به این خبر دندانه اعلام کرده بود موضوع را با جدیت پیگیری نموده و حتی اگر یک روز از تحصیل نامبرده در دانشگاه باقی مانده باشد اقدامات قانونی در این زمینه را انجام خواهد داد.

با توجه به رای کمیسیون موارد خاص و ارسال رونوشت نامه به رئیس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ادامه تحصیل این دانشجو در دوره تخصصی ملغی خواهد شد.

ماجرای تحصیل دانشجوی مذکور در دوره تخصصی دندانپزشکی تحت عنوان پزشک پژوهشگر طی سال‌های گذشته حاشیه‌های زیادی در فضای دندانپزشکی کشور به وجود اورده بود. این دانشجو پیش از پذیرش در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از طرف وزارت بهداشت به چند دانشکده دیگر کشور معرفی شده بود اما با مخالفت و مقاومت اعضای هیات علمی آن دانشکده‌ها مواجه شده و موفق به آغاز تحصیل رزیدنتی نشده بود. تا سرانجام در زمان مسئولیت دکتر بهزاد هوشمند در دبیرخانه شورای آموزش و با موافقت دکتر دالبند در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد.

کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی وزارت بهداشت با تشکیل جلسه به لغو پذیرش تحصیلی دانشجویی رای داد که خارج از چهارچوب قانونی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی مشغول تحصیل در دوره رزیدنتی بود طبق تصمیم کمیسیون موارد خاص به دلیل عدم احراز حداقل نمره قبولی و اشکال در محاسبه دقیق نمره قبولی، پذیرش این دانشجو …