news

بیانیه انجمن دندانپزشکی ایران درباره درگذشت تاسف بار مهسا امینی

By سپتامبر 30, 2022 No Comments

انجمن [صنفی] دندان‌پزشکی ایران درباره درگذشت تاسف بار مهسا امینی بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه پیش روی شماست:

در شرایطی که تحریمهای ظالمانه، تورم و مشکلات  اقتصادی زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده و وضعیتی سخت را برای کشور رقم زده است، برخوردهای فراقانونی و ناشایست «گشت ارشاد» که آخرین آن فاجعه تلخ و تاسف بار درگذشت مهسا امینی بود، موجب کاهش اعتماد مردم به نیروی انتظامی  شده است. بنظر می‌رسد نیاز به تجدید نظر در برخی سیاستهای فرهنگی و نیز وظایف این نهاد،یکی از ملزومات  امروز جامعه می باشد.
انجمن دندانپزشکی ایران با پرهیز از ورود به مسایل سیاسی ، موضوع اخیر را یک مطالبه عمومی از طرف مردم میداند و ضمن محکوم کردن رفتارهای خشن و ناشایست اتفاق افتاده و اظهار تاسف از این اتفاق و همدردی با خانواده مهسا امینی،  موارد زیر را خواستار است:
۱- توقف فعالیت های گشت ارشاد با هدف جلوگیری از هتک حرمت دختران و زنان با فرهنگ ایران زمین

۲-رسیدگی بدون اغماض  به حادثه تاسف بار پیش آمده برای مهسا امینی و برخورد قانونی و بر اساس عدالت اجتماعی با عوامل آن و نیز اطلاع رسانی نتیجه رسیدگی به مردم.

۳- ترک رفتارهای خشونت آمیز و برخوردهای قهر آمیز با معترضین که در چارچوب قانون اساسی اعتراض مسالمت آمیز دارند. برای پرهیز از این امر اعطای مجوز به تجمعات اعتراضی در چارچوب قانون یک خواسته حداقلی است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

انجمن دندانپزشکی ایران

انجمن [صنفی] دندان‌پزشکی ایران درباره درگذشت تاسف بار مهسا امینی بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه پیش روی شماست: در شرایطی که تحریمهای ظالمانه، تورم و مشکلات  اقتصادی زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده و وضعیتی سخت را برای کشور رقم زده است، برخوردهای فراقانونی و ناشایست «گشت ارشاد» که آخرین …