news

به تعویق انداختن پر کردن دندان توسط دکتر مصدق

By اکتبر 7, 2022 No Comments

کتاب صد روایت کوتاه از دندان‌پزشکی در تاریخ ایران دومین اثر دکتر سعید میرسعیدی، دندانپزشک و پژوهشگر تاریخ است. مجموعه مقالات نویسنده در نشریات مختلف نیز به شکل کتابی به نام “دندان پزشکی به روایت تاریخ ایران” در سالهای گذشته منتشر شده است.
نویسنده تلاش دارد جستجوی تاریخ دندانپزشکی در میان منابع تاریخ عمومی بیشتر و نگاه به دندانپزشکی در حوزه تاریخ پزشکی جدی تر باشد.
آنچه می‌خوانید یکی از روایت‌های این کتاب است:

به تعویق انداختن پر کردن دندان توسط دکتر مصدق!

۲۱ آبان ۱۳۲۹
۱۲ نوامبر
محمود عزیزم را قربان بروم
کاغذ، ششم نوامبر رسید، از سلامت حالت بسیار خوش‌وقت شدم. ان‌شاءالله بازرس وزارت فرهنگ رفته باشد و شما راحت شده باشید. از حال من بخواهی به‌حمدالله سلامت هستم و هر روز به مجلس می‌روم، هفته‌ای سه ‌روز جلسه علنی مجلس است و سه روز هم کمیسیون نفت، یک ماه است باید نزد دندانساز بروم و دندانم را پر کنم فرصت ندارم و معلوم هم نیست نتیجه چه خواهد شد. امیدوارم خداوند به ما کمک کند و به مقصود برسیم. سوسو دختر خوبی شده با عمو و من بسیار مانوس است. دگر من برایت چه بنویسم که وقت تو را تضییع کنم.
قربانت پاپا

نامه‌های منتشر نشده دکتر مصدق، روزنامه شرق، ۲۵ مهر ۱۳۹۰

کتاب صد روایت کوتاه از دندان‌پزشکی در تاریخ ایران دومین اثر دکتر سعید میرسعیدی، دندانپزشک و پژوهشگر تاریخ است. مجموعه مقالات نویسنده در نشریات مختلف نیز به شکل کتابی به نام “دندان پزشکی به روایت تاریخ ایران” در سالهای گذشته منتشر شده است. نویسنده تلاش دارد جستجوی تاریخ دندانپزشکی در میان منابع تاریخ عمومی بیشتر …