news

تمام دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران آزاد می‌شوند

By اکتبر 7, 2022 No Comments

معاون دانشجویی دانشگاه تهران از آزادی اکثر دانشجویان این دانشگاه خبر داد.
علیرضا وجهی اظهار داشت: اکثر دانشجویان دانشگاه تهران که در طول دو هفته اخیر بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

وی با بیان اینکه کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه تهران در تمام روزهای تعطیل نیز پیگیری آزادی دانشجویان بودند، افزود: روز گذشته امروز جمعه به لطف خدا تعدادی از دانشجویان آزاد شدند.

وی اضافه کرد: بر اساس هماهنگی که با مسئولین و مراجع مربوطه بعمل آمده است تا سه روز آینده، هیچ دانشجویی از دانشگاه تهران که تا کنون بازداشت شده است در بازداشت نخواهد بود.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران از آزادی اکثر دانشجویان این دانشگاه خبر داد. علیرضا وجهی اظهار داشت: اکثر دانشجویان دانشگاه تهران که در طول دو هفته اخیر بازداشت شده بودند، آزاد شدند. وی با بیان اینکه کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه تهران در تمام روزهای تعطیل نیز پیگیری آزادی دانشجویان بودند، افزود: روز گذشته امروز …