Uncategorized

انجمن صنفی کارفرمایی، تلاشی برای استیفای حقوق صنفی دندانپزشکان

By November 16, 2021 No Comments

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی دندان‌پزشکان استان تهران، به منظور تعیین اعضاء هیات مدیره و تصویب اساس‌نامه، روز پنج شنبه ۲۷ آبان ماه در محل دفتر جامعه دندان‌پزشکی ایران تشکیل می‌شود

دکتر اردشیر غلامی، از اعضاء هیات موسس این انجمن با اعلام این خبر به دندانه گفت: «انجمن صنفی کارفرمایی دندان‌پزشکان استان تهران با استفاده از ماده ی ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده که به موجب آن، دندان‌پزشکان هم به عنوان کارفرما می‌توانند برای استیفای حقوق صنفی خود از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.»
وی افزود: «دندان‌پزشکانی می‌توانند در این انجمن عضو باشند که کارفرما به شمار روند، یعنی کارکنانی را تحت استخدام خود داشته باشند؛ بنابراین فقط داشتن شماره نظام پزشکی به این منظور کافی نیست و یکی از ملزومات آن، داشتن فیش حق بیمه واریزی کارکنان است.»

آگهی اولین مجمع عمومی انجمن کارفرمایی دندانپزشکان ااستاان تهران

وی در توضیح ضرورت تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی دندان‌پزشکان استان تهران تصریح کرد: «جدیداً شاهد هستیم ارگان‌های مختلف روز به روز دخالت های بیشتری در کار دندان‌پزشکان می کنند؛ به طوریکه حتی آتش‌نشانی هم از آنان درخواست عوارض کرده است. بنابراین بر کسی پوشیده نیست که دندان‌پزشکان باید برای حل مشکلات صنفی خود مرجع قانونی داشته باشند.»

دکتر غلامی افزود: «بنده با مطالعاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که انجمن صنفی کارفرمایی که در بسیاری از صنوف دیگر وجود دارد می‌تواند بهترین مرجع قانونی استیفای حقوق ما به عنوان کارفرمایانی باشد که کارکنانی تحت استخدام داریم و عوارضی به ارگان های مختلف پرداخت می‌کنیم. چرا که مجوز صنفی جامعه دندان‌پزشکی ایران از وزارت کشور اخذ شده که بیشتر محل فعالیت های اجتماعی است؛ اما انجمن‌های صنفی کارفرمایی از معاونت‌های وزارت کار، نامه تائید می‌گیرند که نهادهایی مانند استانداری و شهرداری آنان را به رسمیت می‌شناسند و شاهد بوده‌ایم جلسات مشترکی که انجمن‌های استان فارس و گیلان با این نهادها داشته‌اند؛ خروجی‌های خیلی خوبی داشته است.»

وی در خصوص اولویت های مدنظر اعضاء هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی دندان‌پزشکان استان تهران گفت: « اولویت اول مطرح کردن مشکلات موجود در تعرفه‌های دندان‌پزشکی با شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت است و در وهله ی دوم می‌توانیم با ارائه ی راهکارهای حقوقی و تعیین وکیل، در شکایات‌هایی که از دندان پزشکان می شود از آنان دفاع کنیم. چرا که یکی از مشکلاتی که دندان‌پزشکان دارند این است که هنگامی که از آنان شکایاتی می‌شود بلافاصله مرعوب می‌شوند و حتی اگر درمان را درست انجام داده باشند هزینه آن را به بیمار پرداخت می‌کنند. در حال حاضر می‌بینیم که وقتی بیماران به کمیسیون‌های مختلف اعم از نظام پزشکی یا اداره کمیسیون‌های قوه قضاییه شکایت می‌کنند همکاران ما به دلیل ندانستن راه‌های حقوقی و قانونی دفاع از خود تن به محکومیت‌های یک طرفه می‌دهند که موجب خسارت مادی و معنوی آنان میشود.»

دکتر اردشیر غلامی در پایان خاطرنشان کرد: « در مجمع عمومی که روز پنج شنبه ۲۷ آبان برگزار می شود پنج نفر عضو هیات مدیره، یک بازرس، دو نفر عضو علی‌البدل هیات مدیره و یک عضو علی‌البدل بازرس تعیین و اساس‌نامه به رای گذاشته می‌شود. لازم به ذکر است برای شرکت در مجمع عمومی در دست داشتن کارت نظام پزشکی و تصویر یا پرینت رسید بیمه واریزی کارکنان ضروری است.»

*عکس تزیینی است

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی دندان‌پزشکان استان تهران، به منظور تعیین اعضاء هیات مدیره و تصویب اساس‌نامه، روز پنج شنبه ۲۷ آبان ماه در محل دفتر جامعه دندان‌پزشکی ایران تشکیل می‌شود دکتر اردشیر غلامی، از اعضاء هیات موسس این انجمن با اعلام این خبر به دندانه گفت: «انجمن صنفی کارفرمایی دندان‌پزشکان استان تهران با …

Generated by Feedzy