دندان عقل

دندان عقل

دندان عقل یا سه‌دندانه یکی از 32 دندان است که در دهان انسان قرار دارد.